Obrót stada

OBRÓT STADA

– tabelaryczne zestawienie mian ilościowych jakie występują w stadzie w określonym czasie (miesiąc / rok), n.p bydło i konie – cykl roczny, swinie – 6 mies.
– związany jest z bilansem pasz i planowaniem produkcji zmiany jakościowe w obrocie stada
– przychód
– rozchód

PRZEKWALIFIKOWANIE ZWIERZĄT W OBROCIE STADA:
prosię – warchlak – tucznik – sprzedaż

1. krowy jałówki reprodukcyjne stanowią najważniejszą część stada, dlatego działanie powinno być nastawione na utrzymywanie stada podstawowego

2. można ograniczyć ilość bydła poprzez wyprzedaż sztuk o najniższym potencjale produkcyjnym i zdrowotnym, pamiętając o zostawieniu wartościowych jałówek na odtworzenie stada

3. niedobory kiszonek można uzupełnić ziemniakami (mają zbliżona wartość pokarmową do bardzo dobrej jakości kiszonki z kukurydzy) – można stosowac do 10 kg/krowę/dzień

4. można uzupełnić niedobory pasz ubocznymi produktami przemysłu spożywczego, np.
– wysłodki
– młóto
– otręby

5. skarmiać paszę w dawkach zbilansowanych
kiszonkę z kukurydzy stosować z sianokiszonką
kiszonka ze zbóż ma wartość zbliżoną do sianokiszonki (V, VI zbiór wystrzelonego w trawę zboża)

6. niedobory białka w śrutach zbożowych uzupełnić poprzez dodatek 20% śruty rzepakowej
dodawać lizawki + dodatki witaminowe
można stosować mocznik (uzupełnianie niedoborów białkowych u przeżuwaczy)

7. stosować ciągłość żywienia – wprowadzenie nowej paszy winno następować stopniowo w ciągu 10-14 dni (przeżuwacze najdłużej), tak by mikroflora żwacza miała możliwość adaptacji do jej trawienia

8. przy kryzysie paszowym, pasze objętościowe uzupełniać słomą (daje uczucie sytości, utrzymuje odruch przeżuwania, jest trawiona przez mikroflorę)

OS ma charakter bilansu, w którym suma przychodu (z urodzenia, kupna, przeklasowania itp.) łącznie ze stanem na początku okresu, równa się sumie rozchodu (sprzedaż, przeklasowanie,padnięcia itp.) łącznie ze stanem na końcu okresu. Z różnicy można wnioskować o stanie końcowym pogłowia w poszczególnych grupach zwierząt. OS może dotyczyć różnych okresów. Rozróżnia się więc OS roczny, półroczny, kwartalny
i miesięczny. Najczęściej ze względu na potrzeby planowania gospodarstwa opracowuje się roczny OS.

Nie wszystkie gat. zwierząt można dokładnie ująć w obrocie rocznym. Jeżeli bowiem roczny OS bydła daje właściwy obraz zmian w stadzie (ponieważ przeklasowania, z wyjątkiem cieląt, odbywają się w okresach rocznych), to w odniesieniu do trzody chlewnej roczny obrót nie daje pełnego obrazu zmian, jakie zachodziły lub będą zachodzić, ponieważ cykl produkcyjny np. tucznika nie trwa rok. Również przeklasowania odbywają się raczej w okresach miesięcznych.

Dlatego dla stad o cyklu produkcji krótszym niż roczny oraz o krótszych okresach przeklasowania opracowuje się roczny OS w rozbiciu na miesiące. OS może dotyczyć okresu minionego (o. sprawozdawczy) lub przyszłego (o. planowany).

W celach projektowych sporządza się o. modelowy, wykonywany dla 100 (przy produkcji wielkostadnej) lub 10 (przy stadach małych) sztuk zwierząt stada podstawowego, tj. krów, loch lub owiec matek. Służy on do ustalania proporcji między poszczególnymi grupami zwierząt, jakie powinny występować przy określonym kierunku produkcyjnym.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s